Ukrainian and Foreign Science: Yesterday, Today, Tomorrow - 2023

Україна


МАТЕРІАЛИ ПОТОЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

Шановні студенти 1 та 2 курсів!

Запрошуємо  вас взяти участь у роботі XII Міжнародної студентської конференції  з нагоди  125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського Ukrainian and Foreign Science: Yesterday, Today, Tomorrow, яка відбудеться 1 грудня 2023 р.

Програма роботи конференції передбачає роботу пленарного та секційних засідань в онлайн режимі. Участь в конференції безкоштовна. Робоча мова конференції: англійська Збірник матеріалів конференції буде розміщено у відкритому доступі на сайті конференції питання/відповіді, оголошення

https://t.me/+QYnvZBcKgNw2OGYy

 

Для участі у конференції необхідно до 19 листопада 2023 року:

1. Заповнити електронну форму учасника конференції  (співавтори подають одну спільну форму)

за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5UGo50UFKKOI25CH9WxhDqlbJRdBYyYXJDLa8hP93TxhK-w/viewform

2. Надіслати електронний варіант тез доповіді англійською мовою, оформлений відповідно до вимог, на  адресу studconf.kamgs3@gmail.com

 

 

Планується робота таких секцій:

Engineering Sciences / Технічні науки

Electronics

Energy Saving

Informatics & IT

Instrument Making

Material Science

Mechanical Engineering

Metallurgy

Power Engineering

Radio Engineering

Welding

 

Social Sciences / Суспільні науки

Communication studies

Economics

Education

History

Law

Political science

Psychology

Sociology

 

Natural Sciences / Природничі науки

Astronomy

Biology

Chemistry

Earth science

Medicine

Physics

 

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

1. Частка авторського внеску має складати не менше 85 % від загального обсягу тез;

2. Файл з тезами повинен бути у форматі DOC і містити в назві прізвище та ініціали автора, наприклад: PetrenkoM_tezy.

3. Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1.0, поля сторінок – 2 см., абзац – 1, 25 см, вирівнювання по ширині.

4. References мають бути оформлені за вимогами APA (7th ed.). (Ресурс для автоматичного оформлення джерел https://www.grafiati.com/en/)

5. Обсяг – до 3-х сторінок; кількість співавторів до 3-х.

 

УВАГА!  Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лішає за собою право відбору тез.

 

ДО ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ТЕЗИ, В ЯКИХ:

1. цитування перевищує 15% від загального обсягу тез;

2. використано генеративні можливості штучного інтелекту;

3. наявна інформація, оприлюднення якої обмежується «Зводом відомостей що становлять державну таємницю», затвердженим наказом СБУ № 440 від 12.08.2005 р. та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України № 902/11182 від 17.08.2005 р., та «Переліком службової інформації, що є власністю держави у галузі освіти і науки України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 319 від 18.03.2015 р.;

4. відомості, на які можуть бути оформлені патенти;

5. використані джерела без відповідного посилання.

 

Оргкомітет:

факультет лінгвістики, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3, кімн. 625, корпус 7, пр-т Берестейський, 37,  Київ, 03056