Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
Програма конференції

Шановні студенти 1 та 2 курсів!

Факультет лінгвістики запрошує Вас взяти участь у роботі

Міжнародної студентської конференції

Ukrainian and Foreign Science:

Yesterday, Today, Tomorrow

 

яка відбудеться 12 грудня 2019р. у м. Києві за адресою: пр. Перемоги, 37, корпус 7.

 

Програма роботи конференції передбачає роботу пленарних та секційних засідань.

Робочі мови конференції: англійська.

Для участі у конференції необхідно до 11 листопада 2019 року надати наступну інформацію:

 • Заповнений бланк заявки в друкованому (бланк додається) та електронному https://forms.gle/EjwfbqCUZLsWvY4RA варіантах для участі у конференції;

 • Електронний варіант презентації в PowerPoint

 • Електронний варіант доповіді, оформлений відповідно до вимог (див. нижче)

 • Сплатити організаційний внесок

  Матеріали та реєстраційну форму надсилати на електронну адресу studconf.kamgs3@gmail.com з зазначенням назви обраної секції в темі листа («Природничі науки», «Технічні науки» , «Суспільні науки» ).

   

  Презентації повинні відповідати таким вимогам:

 1. Презентація має бути виконана у програмі PowerPoint (97-2010) і містити в назві прізвище та ініціали автора, наприклад: IvanovАВ_presentation.

 2. Обсяг презентації: 10-15 слайдів

 3. Орієнтовний час доповіді: 3-5 хвилин

   

  Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

 • Частка авторського внеску має складати не менше 85 % від загального об’єму тез;

 • Файл з тезами повинен бути у форматі DOC (97-2010) і містити в назві прізвище та ініціали автора, наприклад: IvanovАВ_proceedings.

 • Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1.0, поля сторінок – 2 см., абзац – 1, 25 см, вирівнювання по ширині.

 • Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту "Навколо рамки".

 • 1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами).

 • 2-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив, вирівнювання по центру);

 • 3-й рядок: місце навчання: факультет/інститут, ЗВО (курсив, вирівнювання по центру).

 • Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, обсяг – до 3-х сторінок.

 • Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений за стандартом APA (http://www.apastyle.org/). Он-лайн конвертер за стандартом АРА: http://reffor.us/ або http://www.citationmachine.net/

 • Посилання на використані джерела у тексті необхідно оформлювати у круглих дужках, в яких зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка на яку посилаєтесь. Наприклад: Students often had difficulty using APA style (Jones, 1998, p. 199). Або Jones (1998) stated, “Students often had difficulty using APA style” (p. 199).

   

  ДО ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ТЕЗИ, В ЯКИХ:

 • цитування перевищує 15% від загального об’єму тез;

 • наявна інформація, оприлюднення якої обмежується «Зводом відомостей що становлять державну таємницю», затвердженим наказом СБУ № 440 від 12.08.2005 р. та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України № 902/11182 від 17.08.2005 р., та «Переліком службової інформації, що є власністю держави у галузі освіти і науки України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 319 від 18.03.2015 р.;

 • наявні відомості, на які можуть бути оформлені патенти;

 • використані інші джерела без відповідного посилання.

   

  Організаційний внесок на отримання електронного збірника матеріалів конференції становить 30 грн і сплачується за адресою оргкомітету (див. нижче).

Увага!

Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору презентацій та доповідей. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 2 авторів на одні тези).